Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondubbelzinnig zegt, eene aborteuse is, die langs mechanischen

weg te werk gaat.

DAMES.

Mevrouw Swart, ') Ceintuurbaan 121, Amsterdam, is voor Dames dagelijks te spreken van 11—3 uur tot het verleenen van Nieuw Malthusiaansche hulp.'

N. Rott. Ct. 11, 7, Ob. MEVROUW SWART, ')

Gediplomeerd Deskundige voor Dames, Ceintuurbaan 121, Amst.

Consult dagelijks van 11—3 uur.

Nieuwsbl. van Ned. 7, 7, Ob.

MEVROUW V. D. WERFF, ') Verloskundige,

Prins Hendrikkade 37, Amsterdam. Spreekuur enz Consult

kosteloos. — Ons geïllustreerd boek, waarin alle bestaande hygiënische middelen, ook de nieuwste, worden besproken, gratis. • (Toezending in gesloten couvert 10 cent). Alvorens men geld uitgeeft, vrage men ons gratis boek. Centraal Depót van Dr. Brisac's pillen. ^ ^ ^ ,Q6

* :fc

Verloofden en Gehuwden.

Laat u niet bedriegen, geeft geen geld waardeloos of onzeker uit voor het een of ander zoogenaamd afdoend middel, waaronder pillen, poeders, droppels, pastilles, enz., welke met bijvoeging „succes verzekerd" in verschillende prijzen aan goedgeloovenden worden aanbevolen; niet alleen dat het geen doel treft, maar dit is ook zeer schadelijk voor de gezondheid der vrouw.

Vraagt gratis alle inlichting, ook per brief, mits mei zegel

voor antwoord aan

MEVROUW ROMEIJN,

Raamstraat 10, bij de Prinsengracht, Amsterdam. Consult dagelijks enz. Nieuwsbl. v. Ned. 7, 7, '06.

i) Zie over .Mevrouw Swart" en .Mevrouw v. d. Werff" hierboven.

Sluiten