Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit over bedoeld gemiddeld aantal jaren zou plaats hebben — een bepaalde som aan zijn betrekkingen wilde nalaten, dan zou hij kunnen bepalen, hoeveel hij op geregelde tijdstippen bij een spaarbank zou moeten inleggen, opdat deze inlagen, na dien gemiddelden tijd, tot de door hem bepaalde som zouden zijn aangegroeid. Het ongeluk, dat hem treffen kan, is nu, dat hij binnen dien gemiddeld nog te leven tijd komt te vallen. Alsdan toch zou het opgespaarde geld nog niet het bepaalde bedrag hebben bereikt.

Tegen dit ongeluk nu beveiligt hij zich door verzekering. Hij verzekert zich tegen een premie hiervoor, dat, indien het opgespaarde geld, door vroeger overlijden, dan waarop gerekend is, nog niet tot het bepaalde bedrag is aangegroeid, de verzekeringsmaatschappij (verzekeraar) dat bedrag tot het bepaalde aanvult en dus de schade, door dat vroeger overlijden veroorzaakt, dekt.

Om de combinatie duidelijk te maken, hebben wij voor een oogenblik twee handelingen ondersteld, te weten: „inleggen bij een spaarbank" en „verzekeren". Deze handelingen worden echter vereenigd en iedere premie, die aan een levensverzekeringsmaatschappij wordt betaald, is de combinatie van zulk een inlage in een spaarbank en de premie voor eigenlijke verzekering.

Maar nog zijn wij er niet. Bij deze voorstelling zou zoowel het storten van inlagen bij de spaarbank, als de premie van verzekering vervallen, indien de gemiddeld te bereiken leeftijd werkelijk was aangebroken. Nu echter sparen en verzekeren vereenigd zijn, gaat men gewoonlijk een stap verder. Door een wiskundige samenstelling zijn „inlage bij het sparen" en „premie van verzekering" reeds tot een enkel bedrag, de aan de maatschappij te betalen premie, te samengesmolten. Nu kan men deze vereenigde premie kleiner nemen; maar daarentegen de bepaling invoeren, dat zij tot aan het overlijden moet worden betaald, zelfs al valt dit na den gemiddeld te bereiken leeftijd. Sterft de verzekerde vóór het bereiken van dien leeftijd, dan blijft dus de wijze van betaling onveranderd; maar wordt hij ouder, dan moet hij thans, ook na dien tijd, de premie geregeld door betalen.

Deze omstandigheid brengt mede, dat de maatschappij bij

Sluiten