Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes is mede verschenen:

Dr. Anna Fischer-Diickelmann

Jtet JtlpttcU leven tor Vrouw

Een physiologisch-maatschappelijke studie met geneeskundige en hygienische wenken.

TWEEDE, VERBETERDE DRUK.

Prijs ingen. ƒ 1.50, geb. ƒ 1.90.

Het feit, dat een tweede druk van dit geschrift binnen eenige weken noodig was, is zeker het beste bewijs, dat men hier te doen heeft met een niet alleduagsch werk.

■€enige beoordeelingen:

„Met blijdschap heb ik dit boek begroet. Allen Moeders en Opvoedsters zou ik aanraden dit ernstig en liefdevol geschreven boekwerk te lezen." Marie Jüngius.

„Een goed en leerzaam boek, dat niet alleen in handen van vrouwen maar ook van mannen behoort te komen."

Frans Netscher.

„Ongetwijfeld een ernstig boek dat vele behartenswaardige wenken bevat." Dr. J. H. Gunning Wzn.

„Dit boek is een evenement, een gewichtig teeken des tijds."

Joh. v. Woitde.

„Er is geen bladzijde, waarvan we niet tal van opmerkingen en raadgevingen zouden willen uitschreeuwen, opdat ze ver in het rond werden gehoord." Leeuw. Crt.

Sluiten