Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durven uitspreken, die gezegd hadden: medelijden is hooger en reiner dan afschuw; wij vernederen ons niet, wanneer wij spreken, ook met mannen — schrijven voor mannen, zoowel als voor vrouwen, over de bestaande toestanden, welke krachtig ingrijpen van noode zijn; neen wij streven ons doel niet voorbij, wij worden onzen aard en onze roeping met ontrouw, wanneer wij zeggen: „Dicht bij onze deur ligt een groote hoop vuil, wij willen er niet meer om heen loopen, wij willen de belt liever opruimen en de plek reinigen"; neen wij doen goed, wij doen onzen vrouwelijken en menschelijken plicht als wij spreken over de ellende dier wezens in de huizen van ontucht, spreken over den gemoedstoestand onzer eigen meisjes, die elkaar met een walg van het leven toefluisteren: „Héél jonge jongens zelfs, gaan al naar die huizen, jongens van de Burgerschool al, mijn eigen broer heeft het mij verteld en mij namen van jongens genoemd, toen ik het niet gelooven kon; zij maken er queue na football wedstr ij den. O, ik kan die jongens niet meer verdragen. Mijn broer heeft ook gezegd, dat zij door omkoopen 's morgens op

Sluiten