Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit wel door het waas van geheimzinnigheid te doen verdwijnen; door wreedaardigheid om te zetten in menschelijkheid en door tegenover ontucht zooveel mogelijk natuur te stellen, tegenover walging of tegenzin, kalm practisch verstand en Christelijke liefde.

Daartoe moeten de vrouwen zich vereenigen met de tegenpartij en trachten alle verdeelde meeningen zooveel mogelijk bijeen te brengen, ten bate der lijdende menschheid en onder de spreuk: eendracht maakt macht. Als de tegenpartij nog van oordeel is, dat vele mannen het „noodig hebben," dat zij dan helpe dat alles menschelijker worde ingericht en wij ons niet langer te schamen hebben over toestanden, die ieder weet, maar waarvan elk rilt: de prostitutie, de bordeelen en de bordeelvrouwen.

„Men" zegt: het moest hier ingericht zijn als in Japan.

Maar wie vat de koe bij de horens, en gaat naar een ervaren geneesheer en zegt: ik heb er mijn aandacht en mijn geld voor over, ik wil, in samenwerking met anderen, trachten voor dat afschuwelijke — menschonteerende: iets vrij goeds in de plaats te stel-

Sluiten