Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al klinkt het ongewoon en vreemd, het schijnt de eerste en beste stap: de grootste schrede voorwaarts op den weg naar het hoogere en goede, dien wij zoeken.

Dat zij, <ïïe geld, liefde en moed bezitten dan stichten een verblijf op meer humane en h\ giènische gronden. Laat geen tijdelijke tegenzin

ons weerhouden.

Pleegzusters, liefdezusters, doktoren, zij Mi eten niet meer van tegenzin, zij gaan uit plichtsbesef en liefde, waar het leven hen roept, waar geleden wordt. Door de bordeelvrouwen wordt geleden, zóó bovenmenschelij k, dat zij binnen enkele jaren vermoord zijn, de een voor, de ander na.

Een verblijf dicht bij de stad, met frissche, kamers en een strijk-, verstel- of andere degelijke werkinrichting er tegelijk in gevestigd. En gezonde vrouwen, die flink werken, haai ontspanning hebben, goed verzorgd en goed gekleed

en betaald worden.

En in tegenstelling met vroeger, de mannen, die hier wenschen te verblijven, eerst door den geneesheer onderzocht. De meisjes en vrouwen, die natuurlijk eiken dag het verblijf kunnen verlaten, blijven hóógstens een vóóraf bepaalden

Sluiten