Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde-schattingen ter kenschetsing van toestanden - dus zonder bedoelingen van groven aard vermeen ik mij met recht te mogen beroepen op Boileau's:

Je ne puis rien nommer si ce n'est par son nom;

J'appelle un Chat un Chat, et Rolet un fripon.

Ook over mijn eerste, publieke lezing in Amsterdam - de tweede vond plaats in besloten gezelschap - zijn indertijd in de plaatselijke dagbladen en in het WEEKBLAD VOOR MUZIEK verslagen verschenen.

De meerdere publiciteit van gedrukte verslagen boven lezingen en het belang der door mij behandelde onderwerpen hebben mij doen besluiten mijn lezing eveneens door den druk onder de oogen van het groote publiek te brengen.

Vergis ik mij niet, dan verheffen zich nu reeds openlijk enkele stemmen, die mijn opmerkingen over het verval der zangkunst en de onbevoegdheid der muzikale kritiek in Holland bevestigen. Ik vertrouw te dien opzichte op de toekomst, de naaste misschien.

Sluiten