Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE DEEL.

Mijn eerste lezingen over dit onderwerp hield ik in April 1894, nadat ik mij reeds eenige jaren te Amsterdam had bezig gehouden met onderricht geven in methodisch en hygiënisch spreken, voornamelijk aan beroepssprekers, die, ten gevolge van een verkeerd gebruik der stem, een chronische strottenhoofd-catarrh hadden, en als gevolg daarvan aan stemverzwakking leden. Op 't oogenblik is het denkbeeld, dat men een keetlijden, dat ontstaan is ten gevolge van een verkeerd gebruik der stem, slechts kan genezen door de stem op de juiste wijze te leeren gebruiken, vrijwel overal doorgedrongen in ons land, doch in '94 nog kwam het meermalen voor, dat de naar mij verwezen patiënt zich met een ongeloovig gezicht en zonder eenig vertrouwen in de kuur, onder mijn behandeling stelde.

En toch is de opleiding van de spreekstem reeds van zeer vroegen datum; zij bekleedde reeds een voorname plaats bij de opvoeding van de oude Grieken. Sir Morell Mackenzie zegt in zijn werk over „De Hygiene der Stemorganen", dat door Dr. G. D. Cohen Tervaert vertaald is: „Zoo er al eenige twijfel moge bestaan over den besten tijd, waarop de zangstem beginnen kan geschoold te worden, is dit, naar mijn meening, niet 't geval met de opleiding van de spreekstem. Deze kan ternauwernood te

Sluiten