Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden, met een totaal ongeschoolde stem. Ongeoefende stem mag ik niet zeggen, want de officieren, wien ik onderricht gaf, vertelden mij, dat zij die commando's op de volgende manier leeren. Een onderofficier met een flink geluid doet het commando voor, en — de leerlingen doen het na, of liever, probeeren het na te doen. Het gaat dan ook met hen als met andere beroepsredenaars; de sterke stemmen en kelen houden het uit, de zwakkere moeten het na korteren of langeren tijd opgeven. Ook hebben vele militairen nog zoo oneindig veel meer te spreken dan bij het commandeeren. Daar zijn de uitgebreide inrichtingen voor militair onderwijs, daar is de opleiding van de militie, het theoretisch onderwijs en het gewone schoolonderwijs, dat de militair in den winter gedurende de avonduren ontvangt.

In de Vereeniging tot Beoefening van Krijgswetenschappen wordt veel gesproken, en ook komt de officier, door den aard van zijn betrekking, dikwijls in omstandigheden, dat hij niet het zwaard, maar het woord moet voeren, dat óók weieens een zwaard kan zijn! Zeer wenschelijk zou het dus zijn, als ook de militairen leerden, hoe ze hun stem te gebruiken hebben.

Ik zal trachten u een voorbeeld te geven, hoe een officier moet commandeeren met een maximum van kracht, klank en draagkracht en met een minimum van inspanning voor stem, keel en lichaam.

(.Hierop deed ik eenige commando's hooren.)

2

Sluiten