Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde wijze zingen, en maak de stem gelijk over den geheelen omvang. Waar een breuk in de stem is, wordt die weggemaakt. Sommige onderwijzers maken echter opzettelijk een of meer breuken in een stem. Ze verdeelen de stem dan in vakjes ; tot dien toon moet men zus zingen, tot dezen toon zóó, daarboven weêr op een andere manier. Op deze wijze krijgt men dan drie stemmen voor een. De onderste tonen zitten dan ongeveer in de maag, het zoogenaamde middenregister wordt dan meestal plotseling klankloos, terwijl de hooge tonen wat sterker worden, maar zeer dikwijls dun, soms vlak en hel klinken. De juiste en zoo gewenschte lage strottenhoofdstand komt vanzelf uit de juiste wijze van ademen voort. Bij de costo-abdominale ademhaling gaat het strottenhoofd flink naar beneden en blijft staan, wordt gefixeerd, als men gaat zingen.

„Eilieve, dat is een gemakkelijke manier" zegt Arnold Spoel. En dat zeg ik hem volmondig na. Zeker, het is een gemakkelijke manier en ik raad ieder aan, die zingt, daarvan de proef eens te nemen. Als men de juiste wijze van ademen heeft, dan heeft men vanzelf den juisten en gewenschten lagen strottenhoofdstand, want die komt daar vanzelf uit voort. En wanneer de leerling door een verkeerde wijze van ademen een hooger strottenhoofdstand heeft, dan heeft de voortdurende aanmaning aan den leerling om zijn strottenthoofd toch laag te houden, alleen dit gevolg, dat hij het kunstmatig naar beneden gaat drukken, en de wijze van toonvorming ontstaat, die bij ons wordt aangeduid als zingen met een aardappel in de keel, en die de Duitschers „knödeln" noemen.

Ik moet het dikwijls van de omstandigheden laten afhangen en van de deugden of de gebreken van een stem, of ik met

Sluiten