Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet de werkelijke verhoudingen weêrgeven; bovendien kwam een Amerikaansch physioloog langs graphische methode tot een resultaat, tegenovergesteld aan dat van Hutchinson, namelijk dat èn man èn vrouw een gemiddeld costoabdominaal type bezitten.

2° Het argument, dat de tegenstanders aanvoeren, is een nadeelige invloed op de bekkenorganen, die ontstaat door samentrekking der buikspieren. Ik ben van tegenovergestelde zienswijze. Die drukking op de buikingewanden is een gelijkmatige op verschuifbare, met lucht en vloeistof gevulde ingewanden. Het middenrif als antagonist van de buikspieren, wijkt om die reden gemakkelijk uit, en we zien dus, waar samentrekking der buikspieren plaats vindt, hetzelfde gebeuren als bij gapen, hoesten, niezen, lachen enz., alle natuurlijke verrichtingen. Ik kan daaraan nog toevoegen, dat door samentrekking der buikspieren : drukking of rekking der bekkenorganen onbekend is; integendeel, de diepe ademhaling komt dien organen ten goede. Bij inademing bloedtoevoer, bij uitademing bloedafvoer, en naar dit principe zijn door den bekenden Thure Brand in Zweden de gymnastische oefeningen vastgesteld voor de behandeling bij lijden der bekkenorganen,en wel toevoerende en afvoerende bewegingen.

Bovendien is de vraag gewettigd, waarom dan het beroep van zangeres niet onder de schadelijke beroepen wordt gerangschikt, hetgeen immers consequent zoude zijn voor hen, die het borstademtype voor de vrouw voorstaan.

3e Zij, die mogelijk achten, dat bij diepe, dus costoabdominale ademhaling minder goede ventilatie der longtoppen plaats heeft, verkeeren, dat spreekt, in de meening, dat een zoogenaamd goede ventilatie optreedt bij veel open neêrgaan der longtoppen. Dit is schijnbaar, want juist

Sluiten