Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die snelheid is het gevolg van slechte ventilatie der long; die snelheid wordt noodig gemaakt, doordat er niet voldoende lediging is, geen expiratie alzoo; er is dus stagnatie van lucht, die de long ziek maakt. En wat zijn nu onze expiratoren? De buikspieren.

4° Men wil het feit, dat man èn vrouw in slaaptoestand beiden het diepe ademtype hebben, verklaren door te zeggen, dat in rugligging aan het oragnisme geringe eischen gesteld werden. Maar het lijkt mij toe, waar de natuur in onbewusten toestand, bij geringe spierinspanning dus, die wijze van ademen aangeeft, hoeveel te meer is zij niet aangewezen in actieven toestand, bij véél spierarbeid, bij véél zuurstofverbruik dus, waar vaststaat, dat bij deze wijze van ademhalen de ruimste gasuitwisseling plaats grijpt, een gunstige invloed wordt uitgeoefend op den bloedsomloop, zoowel van longen en hart als van lever en ingewanden, en zij in één woord de meest physiologische is. Wanneer ik nu overga tot het noemen van de voornaamste argumenten, die vóór mijn opvatting pleiten, dan zijn deze:

1. Bij de diersoorten, die ons het meest naderen, ziet men bij beide sexen dezelfde, de diepe ademwijze.

2. Bij den mensch, zoowel bij vrouw als man, zijn aanwezig gelijke anatomische bouw van het middenrif en verbindingen met ribben, borstbeen en wervelkolom, allen, ieder voor zich, betrokken bij de in- en uitzetting van de borstkas en de antagonistische werking van het middenrif tegenover de buikspieren.

3. Het feit, dat in ziektetoestanden man en vrouw dezelfde wijze van ademen toepassen, is sprekend. Bij vele buikziekten, o. a. bij koliek en buikvliesontsteking vertoont het middenrif oppervlakkige bewegingen,

Sluiten