Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joh. 3:29". „Zoo is dan deze mijne blijdschap vervuld."

Het is wederom Advent geworden. De Zondagen waarop de Christenheid zich voorbereidt op het naderend Kerstfeest zijn daar en terwijl de harten der geloovigen uitgaan naar liet kind in do kribbe, zingen hunne lippen en hun hart zingt mede : Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet ? En intusschen rijst uit de winternevelen de eenzame gestalte op van één, die door velen is geschuwd en gemeden, en door de stormen heen vernemen wij zijn stem. Johannes !

In de grijze kilte om ons heen, zien wij hem naderen, hem, die den weg des Heeren bereidt, en zijn stralend gelaat is als een licht in de duisternis. Hoort, hij spreekt tot ons : Gaat met mij mede, met mij, Johannes, ik zal u brengen, waar het Eeuwige Licht verrijst. Ziet Uw leven is als een stad met drukke straten, gij gaat langs de gelijkvloersche effen wegen en gij ziet niet het woud daar achter uw stad en boven het woud de bergtoppen en de eeuwige sneeuw. Gaat met mij, ik zal u brengen daar waar de lucht zoo zuiver is en het licht zoo rein.

Sluiten