Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meedeelt aan het hart, maar in het leven van gisteren en heden en morgen. Daar moeten wij minder worden. Daar moeten wij deel hebben aan den Heiland, daar moet Hij gestalte in ons verkrijgen. En zoo dit doel het eenige is dat voor een kind des Vaders het leven het leven waard maakt, zal onze vervulde ziel hare blijdschap niet verliezen, maar voelen toenemen en toenemen, omdat zij dan geheel zich overgeeft aan de Heilige Voorzienigheid die over haar waakt.

Sluiten