Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuw weder bekend geworden in het Westen, door de vertalingen van Brahmaansch Boeddhistische boeken, door Engelsche en Fransche onderzoekers '). Dichters als Rückert en Schlegel hebben door hunne metrische vertalingen medegewerkt tot populariseering van de Indische litteratuur, maar het is vooral Arthur Schopenhauer geweest, die het Boeddhisme, onder het dekmantel van de philosophie, in de Europeesche denkwereld heeft ingedragen, en die, zooals Gottfried Keiler zegt, „als ein Zaubervogel im einsamen Busch manchen den Gott aus der Brust hinweggesungen hat' *). Door Schopenhauer, den modephilosoof onzer

') In 1785 publiceerde de Engelschman Charles Wilkins zijne vertaling van het gedicht Bhagavadgita. In 1792 verscheen de eerste gedrukte sanskriettext. In Calcutta werd reeds in 1784 de Asiatic Society tot beoefening van het Sanskriet opgericht. Schopenhauer maakte reeds in 1814 gebruik van eene vertaling van de heilige boeken der Indiërs in het Persisch, Oupnek'hat, van het jaar 1(>40, in het Latijn vertaald (180b) door Anquetil du Perron. Op deze wijze kon Schopenhauer, toen hij het eerste deel van de „Welt als Wille und Vorstellung" vervaardigde (1814—1818), geheel vertrouwd zijn met de Indische gedachtenwereld. (Dr. Max F. Hecker, Schopenhauer und die Indische Philosophie, Köln, 1897, S. 9.). De Noordelijke litteratuur van het Boeddhisme is voor het eerst bekend geworden doordat Brian Houghton Hodson, sedert 1821 resident in Nepal, in 1828 een aantal sanskrietwerken ontdekte, waarvan hij verzamelingen van manuscripten naar Londen en naar Parijs zond, en wier inhoud hij door ettelijke verhandelingen aan de geleerde wereld bekend maakte. Deze verzameling leverde aan Burnouf stof voor zijn standaardwerk: „Introduction a 1'histoire du Buddhisme Indien" 1844. Een Hongaar Alexander Csoma ondernam in 1820 een reis naar Tibet, waarvan hij in „Asiatic ltesearohes" 1836 een uitvoerige analyse gaf. Sedert is het Boeddhisme en de Boeddhistische litteratuur door den arbeid van geleerden als Max Miiller, Rhijs Davids, Oldenberg, W arren, Neumann e. a. meer algemeen bekend geworden. Zie over de litteratuur: Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschiclite, Tübingen, 1905. II. S. 74 u. 78 ff.

") Schopenhauer is de wegbereider van het Boeddhisme in Duitschland geweest. Het Boeddhisme is, zegt hij, een betere godsdienst dan

Sluiten