Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godendienaars en wandelen in duisternis". „Gaat heen en onderwijst dezen verworpelingen de wet van het karma". Met groote toewijding en niet zonder succes wordt de leer van Boeddha verbreid. Zoo begint zich een modern Boeddhisme te ontwikkelen, dat in de christenlanden vele aanhangers telt. In Duitschland heeft het als zijne apostelen Dr. Karl Neuinann, Paul Dahlke, en de overledene Oberprüsidialrath Th. Schultze '), en voorts aanhangers gevonden zelfs tot in de hoogste regeeringskringen ').

In Parijs is het aantal van de Aziatische vereerders van Boeddha in de laatste tientallen jaren sterk toegenomen '). Zij hebben een groot aantal plaatsen van samenkomst, die ook door Franschen bezocht worden. De godsdienstoefeningen, waar de esoterische priester zelf een wordt met Boeddha, en op zijn beurt weder Boeddha aan de geloovigen mededeelt, worden door talrijke menschen uit de hoogste standen, vooral jonge dames, bezocht. In het musée Guimet wordt van tijd tot tijd een Boeddhistische mis bediend, waarbij wijwater, wierook, bloemen en gongklanken niet ontbreken 4). Ook in ons land heeft het Boeddhisme

') Das rollende Had des Lebens und der feste Ruhestand, Leipzig, 1882. Hij zegt dat wanneer iemand van het O. en N. T. tot liet Boeddhisme komt het hein voorkomt „als sei er aus einem engen dunkeln nebelerfüllten Tal auf die Höhe des (iebirges hinaufgestiegen, und wandere nfin dort oben weiter im Sonnenschein, bei klarem Himmel und freien Fernsicht'' S. 2.

2) Steude. Die buddhistische Weltanschauung in: „Der Beweis des Glaubens", April 1905.

*) Het „Journal des Débats" kon verklaren dat in het jaar 1900 in Parijs wel 3000 „Bouddhistes Chrétiens" gevonden werden. Bertholet, Buddhismus und Ohristentum, S. 13.

4) J. W. Pont, Pessimisme en Christendom. Ons tijdschrift, 3e jaarg. blz. 209. Dr. H. M. van Nes, de Nieuwe Mystiek, Botterdam, 1900, blz. 54.

Steude, Die buddhistische Weltanschauung. Der Beweis der Glaubens, 1905, S. 122.

Sluiten