Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Boeddhisme en heeft, wat het voor goeds heeft, daaraan ontleend. Boeddha, zoo stelt men het voor, is een reformator een bevrijder van zijn volk geweest, hij heeft het recht van den mensch verdedigd, den boei van de slavernij der kasten verbroken en het recht der vrije gedachten doen zegevieren. Het Boeddhisme is verdraagzaam ; nooit is er een druppel bloed in den naam van Boeddha vergoten. En — de leering der propagandisten vindt bij velen geloof. Zij sluiten zich bij de propaganda aan, of doen mede aan de verheerlijking van het Boeddhisme. Was het wonder dat Boeddhistische priesters, teruggekeerd van het godsdienst-congres te Chicago, in Japan jubelend verklaarden, dat zelfs de Amerikaansche christenen tot de overtuiging gekomen waren, dat het Christendom zich zelf heeft overleefd, en dat het Boeddhisme bestemd is de plaats

ursprünglichen Wesen des Buddhistnus ganz fremdartig ist. Der Konfueianismus ist die Staatsreligion".

Volgeus de statistiek door Fournier de Flaix, Sopt. 1889 in de 2e zitting van het internationaal statistisch congres te Parijs overhandigd, zouden er 147.!tOO.OOO Boeddhisten zijn; volgens een nadere berekening. schatte hij, op voetspoor van Sir Monier Williams, in 1900 het aantal Boeddhisten op 103 millioen. Het aantal Christenen berekende Fournier de Flaix in 1887 op 477.080.168; in 1900 : 555.100.000. Warneck neemt in „Algemeine Missionszeitschrift" 1903, aan dat er zijn: 535 millioen Christenen

300 „ aanhangers van Confucius

'214.6 „ Brahmanen

120 „ Boeddhisten

175 „ Mohammedanen

173 „ Polytheisten

10.8 ,, Joden

cf. Sir Monier Williams, Buddhism, London, 1889, p. 14 L. von Hammerstein S. J., Begriindung des (ilaubens, Trier, 1900, S. 11.

Alfred Berholet, Buddhismus und Christentum, Tübingen und Leipzig, 1902, S. 57.

Sluiten