Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit deze woning om heremiet te worden". Nadat de koning zijn zoon was tevoet gevallen en de goden had geprezen, verliet Asita weder het paleis en ging door de tooverkracht weder terug door de lucht heen naar zijn kluis. Hoe opgepronkt en legendarisch is dit verhaal. Hoe eenvoudig en waar staat daartegenover de geschiedenis van Simeon. Er is tusschen beide verhalen bijna geen ander punt van overeenkomst dan dat beiden, Asita en Simeon, hunne blijdschap uitspreken over de geboorte van een kind, doch de inkleeding van het verhaal, zoowel als de inhoud en de strekking, is een geheel verschillende. Terecht zegt Prof. Baljon '): „wer die Erzahlung von Simeon aus der von Asita erklart, den beschuldige ich des bösen Willens, der straubt sich einfach dagegen die Geschichte vora frommen Simeon fiir Historie zu halten, ein in meinen Augen engherziger Standpunkt. Man putze eine solche Betrachtungsweise jedoch nicht auf mit dem Namen Wissenschaftlichkeit".

Eveneens heeft men gewezen op eene overeenkomst tusschen de Boeddhistische verhalen en de geschiedenis van den twaalfjarigen Jezus in den tempel, van den doop van Jezus, van de verzoeking in de woestijn, van de roeping der discipelen, van de Samaritaansche vrouw, van Petrus wandelende op de zee, van den blindgeborene, van de verheerlijking op den berg, enz.

Men zet de verhalen eenvoudig naast elkander, wijst op enkele punten van overeenkomst, die echter bij eene meer aandachtige beschouwing in den regel zeer sterk van elkander verschillen, of welke overeenkomst daaruit kan verklaard, dat zij betrekking heeft op eene zaak of eene gebeurtenis, die meer algemeen plaats grijpt in het leven. Zoo wordt er

') Die Friichte des Studiums der Religionsgesehiclite fiir die Behandlung des N. T., Theol. Studiën und Kritiken, 1900, 1" Helt, fc>. ti7.

Sluiten