Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te werken in en voor de gemeenschap. Zij is de moraal van eenen God en de wereld verachtenden monnik. Zij lost den band der liefde tot zijn vrouw en kind op. Toen Boeddha de tijding van de geboorte van zijnen eerstgeboren zoon ontving, is zijn eenig woord: „Rahula is mij geboren, een keten is mij gesmeed." Toen de vroegere vrouw van den asceet Sangamaji hem zijnen zoon bracht, en hem tot driemaal toe smeekte: „Zie hier uw zoontje, o asceet, onderhoud mij", en dan: „Dat is uw zoon, o asceet, onderhoud hem", heeft hij voor moeder en kind geen woord en geen blik, zoodat de moeder uitroept: „De asceet bekommert zich niet eens om zijn kind.1 En Boeddha die met blijdschap deze ontmoeting aanzag, sprak bij die gelegenheid het volgende vers:

„De komende verblijdt hem niet, de gaande bedroeft hem niet:

Den van begeerte verlosten monnik, dien noem ik een Brahmaan" ')• G-een wonder, want het inkeeren in zich zeiven, de ecstase gold en geldt nog bij de Boeddhisten, als de laatste trap op den ladder van de „wegneming des lijdens" en als het hoogste geluk van het aardsche bestaan J). Om tot dat hooge standpunt te geraken, de ontlediging des geestes, getroost zich de Boeddhist allerlei moeielijke oefeningen,

') Neumann, Buddh. Anthologie, S. 227, cf. S. 142 „durcli Zeugung entstanden ist dieser Kiirper, o Schwester, und die Zeugung wurde eine Mordhiihle von dem Erhabenen genannt."

') „Wenn die Donnerwolke die Trommel rührt Auf der Vogel Pfaden der Regen rauscht,

Und in stiller Bergesgrotte der Mönch Der Versenkung pflegt: kein tilück wie dies!

Wenn am Ufer von Stromen blumenumbliiht,

Die der Wiilder bunte Krone kriinzt,

Er in seliger Kuh' der Versenkung pfiegt,

„ . > -i j j__ js ...

rvuill VTIUCK mag lUlll WOlUCU, uao uit;oi>ui 6lwv'1At •

[berg, Buddha, S. 362).

Sluiten