Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het recht van den godgeleerde, om een ernstig, onpartijdig onderzoek in te stellen naar de herkomst en de geschiedkundige beteekenis dor Schriften, terwijl wij ons zorgvuldig wachten voor lettervergoding en ongeoorloofd dogmatisme (waaronder wij verstaan een stelselmatig ontkennen der geschiedkundige waarheid, ter wille van het een of ander dogma)') ontzeggen wij beslist, aan wie dan ook, het recht om het zelfbewustzijn van Jezus, waarmede ton slotte alles samenhangt, ter wille van een vooropgezette meening of theorie, te negeeren, of aan zelfmisleiding toe te schrijven. Want wij gelooven in den Heiligen Geest, die óók do stellers onzer gewijde berichten in alle waarheid geleidde; wij gelooven in een barmhartig God, Wiens naam is wijsheid, Wiens wezen is liefde, Die zich Zijn oer niet wederrechtelijk zou hebben laten ontrooven, en Die Zijn kinderen nimmer zou hebben gebracht op paden van bedrog en leugen, of, wil men, van schoone, ijdele illusiën. 2)

Derhalve blijven wij getuigen: geen aanschouwen van God buiten den Christus; geen godsdienst, dien naam waardig, buiten Jezus van Nazareth; geen kennis van den Vader buiten den Zoon. Aan dien Zoon geven wij ons over, zonder voorbehoud. In Zijn genieenschap wordt Gods vaderschap heerlijke werkelijkheid. In Zijn gemeenschap wordt hot „verterend vuur", de koesterende zon der liefde, bij wier stralen wij warmte en licht ontvangen in dit leven, zoo koud 011 zoo duister. Tot wien zouden wij gaan, als wij ons tot Hom niet konden wenden i Is Zijn woord niet het woord van Een, die macht heeft het leven te geven, en de poorten van het Hemelrijk te ontsluiten? Zijn Zijn werken niet de werken des Vaders? Is

avec Bouddha, avec des prophètes hébreux, avec Socrate, avec les Saints du Moyen-age: plus on l'examine a cette lumière, plus on le voit grander et dèpasser la mesure de l'humanité. — *Croyez-moi," disait Napoléon a St« llélène, „je me counais en hommes, et je vous déelare, que Jésus-Christ est plus qu'un hommc.''

Aangehaald door Doedes: De x.g. moderne theologie, enz., p. 29.

') Zie Aanteekening 111.

-) \ olkomen beamen wij de sohoone woorden van Ch. Skcrétan: „Jésus se dit le porteur d un divin message, I instrument choisi pour une oeuvre suprème; ji> Ie crois paree qu'il Ie dit, paree que la profondeur de son regard, la penetrante intimite de ses discours m empèchent absohunent de Ie prendre pour un visionnaire on pour un impostenr.-' (M<m Utopie, p. 133.)

Sluiten