Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemen. Zij gaan met do „partij" mee, om maar geen moeite te krijgen, zich beroepende op het „formeele" beginsel van het modernisme, zoozeer in strijd met het materieele beginsel, dat nimmer wordt uitgesproken maar steeds geïnsinueerd ....

Onze kerkelijke toestanden zijn door en door onwaar. Ook in moderne kringen. En daarom gaat het niet op elkander zulke ernstige beschuldigingen, als door Prof. Gort geuit, naar het hoofd te slingeren.

Sluiten