Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijv. Johan van Oldenbarneveldt met zijn: Nihil scire tutissima fides = Niets te weten is het veiligste geloof, ^zie Prof. Blok).

TWEEDE WOORD VOORAF.

De groote verhindering om in God te gelooven.

Het wil mij voorkomen, dat vele denkende menschen meenen niet met goed geweten te kunnen zeggen dat ze in Qod gelooven, omdat het traditioneele begrip van Jan en alleman, het traditioneele begrip van een lieven, goeden OnslievenHeer hen in den weg zit. dwars in den weg zit,

Als ze het woord „Qod" hooren, dan maakt hunne ziel direct eene reflexbeweging van „Neen 1" Als ze het woord „Qod" hooren, denken ze (ze kunnen dit niet helpen) direct aan dat ideetje, dat hun, toen ze kinderen waren, met den paplepel is ingegeven en dat ze, nu ze mannen ïijn geworden maar volstrekt niet meer kunnen kwijt raken, dat ideetje van 'n lieven goeden Oude daar ergens boven, die wel zoo medelijdend is van ons te „beschermen" als „de nood op 't hoogst is", ons bevoordeelt (en goed ook 1) als we braaf oppassen, maar die vreeselijk kwaad wordt en ons wel weet te krijgen (ook op stoffelijk gebied 1) als we niet goed oppasten.

Dat idee van God zit hun nog'dwars in hersenen en ■verbeelding.

»Die Qod !... neen, zulk een God is er niet! De wereld, de werkelijkheid, de harde ijzeren werkelijkheid leert ons wel anders ! .. Zoo spreken ze met op elkaar geklemde lippen, en.. ze hebben gelijk.

Inderdaad, zulk een Onslievenheer is er niet, is ook een onding, of liever een speelpop, goed voor kinderen. Of eigenlijk niet eens goed voor kinderen, als ze maar even nadenken. Qoed alleen voor phantasten.

Neen, we moeten niet eerst een vooropgezet idee van Qod maken, fabriceeren naar het welgevallen onzer phantaseerende, romantische hersenkasmachine,

maar:

we moeten als 't ware proefondervindelijk (experimenteel), al uit onze oogen kijkende, speurende, moeizaam, voet voor voet vorderende gaan onderzoeken en ontdekken hoe, hoedanig, en welke de Macht is die de wereld drijft.

Experimenteel ?

Ja! En niet anders.

Hoe?

Wel, zoo : aldus :

Sluiten