Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe?

wïï dVg" * <«=„.

Qod • Maar het is im-gevoeHe voor he?°r d®. roePstem: ..Qeloof Daar stel ik u voorooJen.'- -^'^ " ' zijt aartsdom Daarom zeg ik met V0,tSe: aartsdomheid-

Wh,itecte existe- et quiconque le nie Sous Ie manteau de Sage est atteint de manie.

In goed Hollandsch-

als eene nachtmerrie"^ manie' uwe d°mheid, uw bijgeloof van u

fee drT df" ,Maker der wereld.

e Deum landamus

Te Dominum confitemur.

U Qod prijzen wij.

l~J Heer belijden wij.

Stelling: Zoodra ik gelooven ?a\ a u

Hausen zich aan zijn eitrpn hr, aron van Münchwaarin hij lag J gm karen °Ptr°k uit den put

dat dd7tSh"dh Za' ik Ieeren aannemen,

en opgevijzeld • van stof'tot" m®0*' heeft »ontw'kkeld" Socrates. " St°f tot «biertje, van celdiertje tot

ANECDOTE.

beroemde Dr.^NiSntijf t^^urm^rendr6" ^ geIeden' dat d& bezoek ontving van een vriend |„ l i °P Zl]ne studeei"kamer woon fraaie globe. kamer stond een buitenge-

We heeft tee glóbePvó'? f femaSl?"'" ' H"e lraai en kostbaar I

ge p\:rNjv:; ***

"«'ÏÜ'Jft!} * SCh— »P S Mi zeggen wü: Hoe

D^r;ii„r',n&„T,dLeVz7Sé n"r & - -"azen

En denkt gij alzoo ? Qij die steeds S Z LVe ontstaan zijn ? aarde, met al hare schepsêfen * Spmoza beweert, dat deze «aker, van ze.ve, ,»

Sluiten