Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stelling: Volgens de pantheïsten kan de kameel denken, en is Qod bewusteloos.

Toch kan de kameel niet tot 5 tellen, terwijl Qod de evenredige getallenreeksen der natuurwetten voortbracht.

Hoe dat kan, is een raadseltje, een aardige puzzle,

waar ze nu eens goed op moeten studeeren, namelijk

de pantheïsten.

Stelling: Volgens hen die zeggen: „Er is geen God" (Psalm 14 zegt dat de zoodanigen „dwaas" zijn j maar ik zou dat niet durven nazeggen), moet uit den nevelvlek, dus uit eene onmetelijke portie wasem, „vanzelf" zijn gecondenseerd, gecristalliseerd, gepraecipiteerd: zon, aarde, plant, dier, mensch.

Christus is dan n soort van cristal; in elk geval niet meer waérd.

Mozes is dan 'n bezinksel; Mohammed: een drup.

Men moet der Nederlandsche taal en haar gewone usus (gebruik) wel veel geweld aandoen om aan genoemde woorden (cristal, bezinksel, drup) de geschiktheid toe te kennen om er Christus, Mozes en Mohammed mede te kenschetsen.

In onze stad wordt een nieuw weeshuis gebouwd. Een heel gebouwtje kan dat worden, want het moet honderd en tien duizend gulden kosten.

Ga er eens voor de aardigheid heen, nu men juist begon met bouwen.

Ge zult het terrein zien als een grooten chaos. Hoopen balken, steenen. Daarenboven allerlei paaltjes met roode koppen, tusschen welke de muren moeten worden opgebouwd. Gij ziet de arbeiders verward dooreenloopen en grond verkruien tot morsige bergjes waar ge ze niet verwacht. Gij krijgt over u, (terwijl ge niet begrijpt hoe uit dien rommel een mooi gebouw moet te voorschijn komen) een veilig gevoel, dat gij daar niet voor behoeft te zorgen.

Daarvoor is de architect.

En gij vertrouwt het hem volkomen toe.

HOOFDSTUK VI.

Ons nieuwe weeshuis,

of:

Dat in de wereld zooveel raars is, pleit

niet tegen God.

Sluiten