Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelukkig zijn er ook reeds menschen (hoe dom overigens ook) die het inzien. Paar had je Spinoza en Schopenhouer, en heel wat andere knappe lui; Pantheïsten noemen ze zich .

Ju: Nu dan... Dan ben je toch verlicht!... Maar hoe kun je dan trillen als je aan onze vroegere ontmoeting denkt ? aan Judas en Jezus denkt? Is daar iets bij te trillen? 't Is toch het zelfde : Jezus en Judas.

Je: Ja, ik dacht wel, dat je daar heen wou met je redeneering. Maar: Jezus en Judas gelijk., neen, dat wil er bij mij niet in. Ik tril toch over Jezus, over Judas. Ik ben als die menschen, (hoewel ik me overigens bij die domooren liever niet vergelijk) die den godsdienst hebben op zijde gezet, maar nu des te krachtiger de onafhankelijke zedeleer hoog houden; zoo heb je bijvoorbeeld; Auguste Comte, en de Dageraadsmannen, meester Gerhard in Amsterdam, en tutti quanti. Treub en Troelstra (je hoorde toch van hen !) loochenen Qod ook, maar willen toch het goede voor hun volk. Het goede, hoor je ? Ze loochenen niet het goede, al loochenen ze Qod.

Nu zoo ben ik ook.

Ju: O aarts, aarts, aartsinconsequentie 1 Zoo dom had ik je niet

gedacht. .. Want je zegt zelf dat er geen God-Wetgever is. Je: Nu?

Ju: Maar kerel, wees dan toch consequent! Als er geen Wetgever is, dan is er ook geen wet waaraan je je houden moet! Je kunt dus doen wat je wilt. Of iets goed of kwaad is, hangt alleen van je zelf af. Is dat niet logisch ?

Je: Ik moet bekennen, dat ik er niets tegen te zeggen weet, maare...

Ju: Nu, wat maare?

Je: Maar ik gevoel toch duidelijk: slecht is slecht, en goed is goed. Ik heb dat altijd gevoeld. Toen in Gethsémané, hebben mijne vrienden en ik, met onze] aantallen, allen goedgezinde atomen, Jezus zoover gebracht, dat hij stand hield. En ;goed blijf ik goed noemen. Dat gevoel ik zoo.

Ju: Ach wat, jij met je gevoelen! Gevoelen is valsch. Gevoelen is... „subjectief" noemen ze dat.

Jij bent al even mal als die andere „gevoelige" vriendjes van je. En jullie hebben met mekaar dien armen nar het hoofd op hol gebracht

Je: Nar? ,

Ju: Ja zeker! De dichter Heine heeft het zelf gezegd. En is zoon Jezus dan geen nar, die zich zeiven opoffert, voor niets?

Je: Welk een frivoliteit!

Ju: Wat frivoliteit? Kom vat moed Wees je zelf! Je geeft toe: God heeft afgedaan. Je geeft toch toe wat onze groote Nietzsche heeft gezegd : „De dood van God is wel de gewichtigste gebeurtenis van den nieuweren tijd. Is de godsdienst gevallen, dan „moet noodwendig ook de zedelijkheid verdwijnen". — Dat geef je toch toe ?

Je: Ja, het eerste geef ik toe, al spijt het me wel. Het was zoo rustig, zich door God bestuurd te weten. „Vrede" is toch een

Sluiten