Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

irieï.bsn M

dan aan het licht komen)" eerzuch^a"^ v? 'h vejjbor£en <en zoude overlegginfejes, „ begesrten die • P ,/£•

Nu dan.

Hoor.

laat ÏÜ£flomeTónd'erlfn SvSntld" Wii (naarh*zi<" 'Her3' °ndlr,de "°0^" andere Afgestorvenen". tCr' paararen"of" na e'en*^aaftieïïff van jaTer!"' °ntVa"en

SchaLnn.thTLÏnZo^awa!|krr,;odeann Zul,e" wiiJook ^0, ons En deze schaamte zal dunkt ine niet zon Resd,aanid hebben.

Doch de macht die Wi! e„ Lf? 8p0ed,« w,eer verdwijnen, dezer schaamte doen medewerken ten l h' Zft° de droefheid keering tot onze verb^ng ts o? o'ns Qe.uk ** 0"Ze °-

mj£~' "" 11 * -A- l»" "oentiid , Hier-

B.

De verveling in het hiernamaals.

de eerste zorg,^aarUsStoffehiknom1iu1sS\intgUeerde dame' S MorSens is dezer beslommeringen (van wassche^ S?"fneeren* Df beschrijving

zaak, ja te kiesch voor miL oen Hel &•"' u™"?0, is eene huis geen sinecure kamenierschap is m haar

S v««» <« ««n.

^.ïirsjrEarï t- »„»,

de bonne. Ch°Ien moeten gaan- De kleinsten gaan met

aan huis worcten^g^even hDe rast EC" Zal dezen middag

JSitVmSShoofdbrekend- ^srsssf^fi!

DochH£t ï£dvSwirè^ri;biin(ïn;raangenaam

met de bonne. g druk" Gelukkig verdwijnen ze spoedig

Mevrouw Vacuus gaat nu haar reeds vermeld omhulsel nóg

) In „Sartor resartus" van Parivi* . .

T M«eLfhV.IS«?fezPefU voorkomen

Sluiten