Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer soigneeren. Voile, aigrette, ik-weet-niet-watte. Nu niet te kiesch om door mij beschreven te worden. Maar.... de noodige detailkennis ontbreekt mij.

Het rijtuig rolt voor. Bezoeken maken. Onder het rijden gedijen overdenkingen, namelijk vergelijkingen in het brein van Mevrouw Vacuus. Mevrouw Leeghwaters salon is rijk. Maar haar eigen salon is dèftiger. Dit is zeer aangenaam aan Mevrouw Vacuus' hart en gemoed. Maar Mevrouw Holle tot Holle spant toch de kroon met haar weet-ik-wat-style stoeltjes! Dat is een bitter kininevlokje in Mevrouw Vacuus' levensgeluksbeker. Mevrouw Vacuus' levensgeluksbeker is overigens vrij vol: Mevrouw Vacuus is gelukkig gehuwd 11 Mijnheer Vacuus klimt immers steeds hooger op de menschenladder; mijnheer Vacuus maakt door zijne „positie' Mevrouw Vacuus tot eene geëerde dame. Zoo is dus [Mevrouw Vacuus gelukkig gehuwd.

Het diner wordt gedineerd. En alles is^delicieus en gracieus. De gasten zijn aangenaam en zijn dan ook deftige lieden. En Mevrouw Vacuus gevoelt zich als gastvrouw van zulke gasten 1 Zit niet de nieuwbenoemde kolonel Prikkebeen aan haar rechter of wel linkerhand? De kinderen zijn bij de bonne.

Après diner causeert Mevrouw Vacuus nog allerliefst met den kolonel; wint aller heeren harten door lieftalligheid, gedistingeerdheid, geestigheid; en verwekt ook eenige jalousie bij de dames; door kapsel, kleeding, of diamanten: zoo de lezer wil.

Men spreekt over concertgebouw, Jacob of Willem Maris, Stijn Streuvels, Nice, de laatste j receptie bij de Koningin. De kinderen slapen met de bonne.

Het diner is afgeloopen; de gasten heengegaan; Mevrouw Vacuus' omhulsel wordt wederom ónttooid. Zij zelve slaapt heerlijk; zet alle diepere gedachten van zich, om heerlijk te slapen. Want slapen herstelt het lichaam en doet het zijne schoonheid behouden. Dit zegt althans haar esculaap, Dr. Eubiotiek.

Maar Mevrouw Vacuus (en ja ook gij juffrouw Lectrice), een woordje s. v. p.I Als gij iederen dag zoo leeft, en u niet gewent aan ander Werk, . . . waarmede denkt gij u dan wel te . . . amuseeren als, over eenigen tijd, u weet wel welke dag komt?

Welke dag? meneer Bakels.

Wel, de dag (of de nacht) waarin gij zült komen in een Staat, waarin geen toilet meer is te soigneeren, geen kristalwerk meer is te inspecteeren, geen haren meer zijn te rangeeren, friseeren, onduleeren, en geen vergelijkingen tusschen „salons" meer kunneu worden gemaakt, . . . tenzij dan op de wijze van Dante's Divina Comedia*). Een staat, een stand, eene wereld, Mevrouw Vacuus (en juffrouw Lectrice), waarin u nooit visites kunt maken in uw rijtuig, noch diners geven, noch spreken over concertgebouw, Jacob noch Willem Maris, Stijn Streuvels, Nice, noch de laatste reseptie bij de Koningin ... en . . .

*) Deze dichter Dante verdeelt het hiernamaals in 3 kamers, salons of afdeelingen lo de ongelukkige afdeeling; 2o het purgatorium of vagevuur (waar men schoon ge▼éégd wordt); en 3o de gelukkige afdeeling.

6

Sluiten