Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie knap genoeg is, leze

- - CARLYLE - -

zes lezingen over helden, heldenvereering en heldengeest in de geschiedenis.

Deze lezingen bevatten vele frappante opmerkingen en uitspraken omtrent geloof en omtrent ongeloof.

^°- 45 46 der Wereldbibliotheek, uitgave der Mij. voor goede en goedkoope iectuur.

Prijs, ingenaaid cent

Gecartonneerd cent

Gebonden 70 cent.

MET BEELTENIS VAN

- - CARLYLE - -

Indien gij twijfelt aan Gods bestaan, zoo lees de

„BRIEVEN AAN EEN VRIENDINNETJE

OVER RELIGIEUZE BEGRIPPEN"

HOOFDSTUK 1 tot en met 6. Van FELIX ORTT (geen dominee, maar ingenieur). DEN HAAG, DRUKKERIJ VREDE.

Alleen gebonden verkrijgbaar a f 1,50.

A

Sluiten