Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beroepen zijn ook later deze ambtenaren geworven, alleen niet uit dat der geneeskundigen 1). Onze wetgever volgde daarbij het voorbeeld van Duitechland, waar men in 1877 algemeen van het beginsel was uitgegaan, dat van de arbeidsinspecteurs een wetenschappelijk-technische opleiding, liefst gepaard met practische ervaring in het fabrieksbedrijf, moest worden verlangd 2). Ook in de meeste andere 6taten 3) zijn deze ambtenaren uitsluitend technici. Het verband met de geneeskunde bestaat in de meeste landen daarin, dat de staats- en gemeente-artsen door de arbeidsinspecteurs voor bepaalde gevallen kunnen worden geraadpleegd en dat aan hen sommige voorgeschreven keuringen kunnen worden opgedragen.

In enkele andere landen daarentegen nemen de geneeskundigen onmiddelijk en uit beginsel deel aan het toezicht op de Dij verheid. Z'jo in België waar een centraal geneeskundig toezicht bestaat met eenige inspecteurs, die het recht hebben, geneesheeren aan te wijzen, „tróiecins agréés", voor het doen van bepaalde onderzoekingen. In Engeland werden reeds in 1844 aan het fabriekstoezicht controleartsen verbonden, in het bijzonder belast met het toezicht op den leeftijd der in de fabrieken werkende kinderen. Sinds 1878 is niet meer de leeftijd beslissend, maar wel het oordeel der artsen over de lichamelijke geschiktheid der beschermde personen. Sedert 1898 staat aan het hoofd van het thans reeds meer dan 2000 artsen tellend geneeskundig toezicht een geneeskundig adviseur.

De ervaring, in Engeland opgedaan, waar ook een aantal arbeidsinspecteurs uit de rijen der contröle-artsen zijn voortgekomen, is dar kennisneming overwaard. Toen aldaar in 1873 de fabriekswet atn de orde was, wees de inspecteur baker op de voortreffelijke hulp, die het corps der contröle-artsen aan de inspecteurs bewees. Zjnder deze hulp zou, naar hij meende, de fabriekswetgeving nooit op werkdadige wijze zijn uitgevoerd. De zijdelingsche invloed der artsen achtte, bij die gelegenheid, een der subinspecteurs zóó groot, dat tengevolge daarvan nieuwe fabrieken, reeds vóór het bezoek van het technisch toezicht, aan alle eischen beantwoordden. Een ander 8'ibinspecteur schreef, dat de wettelijke voorschriften het best worden

1) Zie l. üeïermanf, Handleiding tot de kennis der beroepsziekten 1908. blz. 173.

2) Zie bobgmann, XlVe Kongress f. Hyg. u. Dem., Berlin 1907, Bd. IV.

3) Zie th. sommeekbld, Der Gewerbearzt, Jena 1905.

Sluiten