Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Dit Beroep, met het hoofdstuk: „Wat te doen?" als inleiding, wordt in de eerste plaats, ter zake van de Russische Omwenteling, welker verloop de geheele beschaafde wereld met de levendigste belangstelling volgt, tot het Russische volk gericht.

Maar reeds de buitengewone aandacht, waarmede alle volkeren de gebeurtenissen in dat uitgestrekte oostelijke Rijk gadeslaan, wijst er op dat zij een niet minder krachtige terugwerking op de levensverhoudingen en de sociale toekomst, in 't bijzonder van de westelijke volken, zullen hebben, dan destijds de groote Fransche Revolutie.

Voorzeker, wie in de Russische omwenteling niets anders ziet dan een herhaling van de Fransche op Russischen bodem, die slechts later plaats greep, omdat het Russische volk, wat ontwikkeling betreft, achterlijk was gebleven, zal aan deze laatste omwenteling niet zulk een beteekenis toekennen, 't Is echter een grove dwaling, om in wat daar plaats vindt slechts een wederopvoering van die vroegere gebeurtenissen in Frankrijk en in het Westen te zien. In den regel pleegt de geschiedenis zich niet aldus te herhalen. De wereld is sedert de Fransche omwenteling sterk vooruitgegaan, en de volkeren hebben sedert dien tijd veel ervaren dat omtrent de waarde der oude idealen van een vrijen Staat opheldering geeft.

Sluiten