Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met algemeen, geheim, gelijk stemrecht enz.; nog anderen dat een republiek, en weer anderen dat niet een gewone, maar een socialistische republiek noodig is. En op grond hiervan lokt gij tot den burgeroorlog uit.

Gij doet dat voor het volk, zegt gij; het heil van het volk is daarbij uw hoofddoel. Maar het honderd millioen tellende volk, waarvoor gij dat doet, vraagt er u toch niet om, en heeft al wat gij met zulke vreeselijke middelen tracht te bereiken volstrekt niet noodig. Het volk heeft u geen van allen noodig, en heeft u steeds beschouwd, beschouwt u en kan u niet anders beschouwen dan als onnutte broodeters, die het op de eene of andere wijze van de vruchten van zijnen arbeid berooven en het leven moeilijk maken. Vormt u slechts een duidelijke voorstelling van deze honderd millioen groote Russische landelijke bevolking, die, streng genomen, alleen het lichaam van het Russische volk uitmaakt, en leert begrijpen, dat gij allen — professoren, fabrieksarbeiders, artsen, werktuigkundigen, dagbladschrijvers, studenten, grondbezitters, vrouwelijke studenten, veeartsen, kooplieden, advocaten, spoorwegbeambten — gij allen, die u zoo om zijn heil bekommert slechts schadelijke parasieten op dit lichaam zijt, welks sappen gij uitzuigt, totdat gij zei ven met dat lichaam aan verrotting en verderf ten prooi valt.

Maakt u slechts een levendige voorstelling van deze millioenen aldoor geduldig arbeidende en al uw onnatuurlijk, kunstmatig leven op de schouders torschende menschen, en past al de hervormingen waarnaar gij streeft op die menschen toe, en gij zult zien hoe vreemd dat alles, wat gij tot zijn heil nastreeft, aan dit volk is. Het volk heeft andere vraagstukken op te lossen; het ziet veel dieper wat zijn naastbijliggend doel is; het geeft aan de erkenning van deze zijn bestemming geen uitdrukking in dagbladartikels, maar in het geheele leven van zijn honderd millioen menschen.

Sluiten