Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeeringen, en beide zetten u aan tot slechte, onchristelijke handelingen. Wat kunt gij dus anders doen dan u verre houden van iedere regeering?

Men beweert dat het moeilijk, zoo niet onmogelijk is zonder een regeering te leven. Gij Russische arbeiders, bovenal gij landbouwers, weet echter dat, wanneer gij in uw dorpen een vreedzaam en arbeidzaam leven leidt, met gelijke rechten op den grond, wanneer gij zeiven uwe gemeente aangelegenheden in den Mir *) regelt, dat gij dan hoegenaamd geen regeering noodig hebt.

De Regeering heeft u noodig, maar gij landbouwers hebt de Regeering niet noodig. Daarom handelt gij goed en verstandig, wanneer gij u in de tegenwoordige moeilijke omstandigheden, onder welke het even slecht is zich bij de eene of de andere regeering aan te sluiten, aan geen enkele onderwerpt.

Als dit plaats grijpt met betrekking tot de landelijke bevolking, wat moeten dan de arbeiders in de fabrieken en werkplaatsen doen, die in vele streken talrijker zijn dan de landbouwers, en wier leven geheel in de macht der Regeering staat?

Precies hetzelfde als de arbeiders op het land: geen regeering gehoorzamen, en al hun krachten inspannen om tot het landleven terug te keeren.

Gij, in de steden wonende arbeiders, behoeft slechts, evenals de landlieden, op te houden met de Regeering te gehoorzamen, haar te dienen, en er zal een einde komen aan de macht der Regeering, en met de vernietiging van deze macht zullen ook vanzelf die toestanden van slavernij, waarin gij verkeert, opgeheven worden, aangezien deze slechts door de gewelddadige macht der- Regeering in stand worden gehouden. Gij zeiven echter levert deze gewelddadige macht. Het is alleen deze macht die in- en

") „Mir" is de Russische Gemeenteraad.

Sluiten