Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij komen niet met allerlei angstvallige praemissen tot de waarheid. Wij hebben geen vooroordeelen.

Wij zeggen met eerbiedenis: »Spreek Heer, Uw dienstknecht hoort.«

Spreek Gij in Schepping en in Schrift.

Hoe zwaar het mij ook valt, hoeveel strijd naar hart en hoofd het mij ook kosten zal, Gij zijt Souverein! Uw wille geschiede Dit is ons standpunt.

Gods eisch dwong ons er toe. Waarachtige Goddelijke autoriteit oordeelde ons.

Vroeger hebben wij ook onze tijden gekend, dat wij voor «subjectivisme» waarschuwden hen, die beginnen zouden met historische critiek en »niet weten waar ze uitkwamen«.

Alsof er geen onderscheid is in de historische wording der waarheid, die de critiek naspeurt, en die eeuwige waarheid zelve; gelijk er onderscheid istusschen dengroei van een manenzijn karakter, zijn eigen zelf.

Vroeger hebben ook wij ons gekant tegen de wetenschap, die allereerst ernst maakt met de ervaring gelijk de natuur, deschepping Gods, ons die opdringt. Wij hebben het letterlijk uitgesproken: »is er strijd tusschen empirie en dogmatiek, dan moet de eerste wij ken « !

Totdat De Heer zelf ons overtuigde van zonde, gerechtigheid en oordeel. Totdat de Heer zelf daarmede onze angstvalligheid herschiep tot verzekerdheid naar de eeuwige autoriteit der Goddelijke waarheid.

Toen was het uit met alle harmonistiek. Toen moesten de oogen open, wijd open om te zien, hoe God zelf Zijn waarheid openbaart. ^ Toen kwam er verstand, met Goddelijk licht bestraald.

die broeders zijn in Christus maken mij verdacht als

een subjectivist, als een man van den eigenwilligen Godsdienst.

Paulus had hen beter kunnen verlichten en zij zouden mijn zielepogen hebben verstaan.

Hij toch zet tegenover deneigenwilligen Godsdienst, tegenover de

Sluiten