Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk H oog er onderwijs zal willen geven) hoog gehouden en niet tevens een broeder in verdenking gebracht. Een broeder, die de Gereformeerde waarheid niet wil ondergraven maar bevestigen.

Dr WIELINGA o. a. raakte (zeker door Ds LINDEBOOM's optreden) zóó buiten de perken, dat hij DK HARTOG beticht te bedrijven »onchristelijke Theosofie* (Filippus'recensie-bodeNo4,bldz. 34).

Afgezien nog van den smaad, met deze woorden een Broeder in Christus aangedaan (maar dat voelt men niet!), geven dergelijke stoute uitdrukkingen blijk, dat men niet op de hoogte is van de wetenschappelijke problemen (maar dat weet men niet!) b. Ds LINDEBOOM vraagt: »Is Christus voor u de Gezalfde Gods, de Messias, aan Israël beloofd, en in den historischen Jezus verschenen ? Belijdt gij als den Christus Hem, die uit Maria geboren werd en op Golgotha leed?«

Antwoord: »ja!«

»Of maakt gij Christus los van den historischen Jezus ?« Antwoord: »neen! Maar gij maakt Jezus los van den eeuwigen, nu levenden Christus.*

En de wereld vraagt u: bewijs mij, datjezus geleefd heeft. En gij komt met het te boek gestelde historische, ik met het vleeschgeworden, eeuwige Woord. Het eerste kan geloochend worden, het tweede niet — zonder zich te verharden. Juist daarom is er voor mij niets verloren, al kon historisch worden uitgemaakt, dat Jezus nooit geleefd heeft.

Niet, omdat ik dan nog slechts mijn Christus overhoud, die (naar Ds LINDEBOOM) een andere zou zijn dan die der Schrift, maar omdat Jezus Christus dezelfde is heden en tot in alle eeuwigheid. En, omdat er maar één naam gegeven is, in hemel en op aarde, waardoor wij moeten zalig worden: de naam Jezus = Zaligmaker = God gekeerd naar den mensch, zooals er slechts één naam is, waardoor wij rampzalig werden: Adam = de gevallen mensch, gekeerd van God af.

Ds LINDEBOOM vraagt voorts: »Is de historische Jezus voor u de Christus, de eenige Zaligmaker der wereld, ... of is in dien

Sluiten