Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of:

5. cholerisch-sanguinisch; 7. phlegmatisch-sanguinisch ;

6. cholerisch-melancholisch ; 8. phlegmatisch melancholisch.

Dus 4 vermengingen, maar in 8 vormen gegroepeerd, al naarmate het eene temperament overwegend is boven het andere. Is in de vermenging van het sanguinisch met het phlegmatisch temperament het sanguinisch meer overwegend, dan spreekt men van een sanguinisch-phlegmatisch temperament. Is echter het phlegmatisch meer overwegend, dan spreekt men van eenphlegwrt/wA-sanguinisch temperament. En zoo kan men ook de andere vermengingen verschillend aanduiden, al naarmate het eene of het andere temperament in de vermenging op den voorgrond treedt.

Ken volledige omschrijving van ieder temperament is moeilijk te geven. In hoofdtrekken kunnen ze echter wel worden aangeduid.

Het sanguinisch temperament is het temperament van het optimisme. De sanguinicus beziet alles van de lichtzijde. Hij rekent met geen bezwaren. Hij maakt allerlei plannen, zonder te vragen of de uitvoering mogelijk is. Hij gaat opgewekt, blijmoedig, luchthartig door het leven. Het »Laat ons eten en drinken en vroolijk zijn" is zijn levensleus. Wat na hem zijn zal, daarover bekommert hij zich niet. Oppervlakkig, vluchtig, lichtgeloovig, moedig tot overmoedig toe, vlug overspringende van het een naar het ander, geen geduld hebbende om lang met één zaak bezig te zijn, rusteloos voortjagende vaak zonder bepaald levensdoel, alles tegelijk willende uitvoeren en daardoor gewoonlijk niets tot stand brengende, zich altijd rijker rekenende dan hij is, zorgeloos den komenden dag tegengaande, zie, dit alles kenmerkt den sanguinicus. Zelf levenslustig, kan hij geen lijden aanzien. Hij sluit er zijn oog voor, of als het in zijn macht staat, neemt hij het weg. Komt voor hemzelf de dag van tegenspoed, zoo tracht hij zijn leed weg te redeneeren, liever nog weg te lacheu. Scherts is hem altijd welkom, zelfs op zijn ziek- en sterfbed. Zoo is de sanguinicus.

Het melancholisch temperament daarentegen is het temperament van het pessimisme. De melancholicus, de zwartgallige, beziet alles van de schaduwzijde. Overal ontmoet hij bezwaren.

Sluiten