Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ.

herinnering ....... 22

herstelling van verbroken evenwicht ... 43

honger ........ 26

hoogmoed ........ 26

hoop ........ 21

huisgodsdienst bij de maaltijden ... 48

hulpdienst in de geestelijke verzorging . . 53, 54

humeur ........ 26

i.

illusie (zinsbegoocheling) ..... 41

inborst 14. 32

ingewanden ....... 15, 27

insania moralis (zedelijke krankzinnigheid). . 46

instinct ........ 24

intellectualisme ....... 21

intuïtie ........ 24

k.

karakter 15, 32

karaktereigenschappen ..... 32

kennis 21, 23

kenvermogen . . . . . . . 21, 22, 23

kerkgang 50

koude 26

krankzinnigheid ....... 36, 37

krenking van den geest ..... 36

kwaadstoken (neiging tot) ..... 46

1.

lasteren (neiging tot) ..... 46

lectuur 52

levende ziel ....... 13

levensbeginsel ....... 13

lezingen (bijwonen van) ..... 52

Sluiten