Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ.

lichaam actief en passief ..... 16

lichaam orgaan der ziel . . . . . 12, 14, 16, 17

licht (natuurlijk) ...... 25

lichtmoedig ....... 28

liefde ........ 26

liturgie ........ 51

lust . . . . . . . . . 21, 26

m.

materialisme ....... 9

medelijden ....... 26

melancholisch temperament .... 27, 29, 30

melancholisch-cholerisch temperament . . 28

melancholisch-phlegmatisch temperament . . 28

mensch (de) Gods geslacht .... 11

merg ......... 27

misdadiger (krankzinnige) ..... 46, 47

muziek ........ 52

n.

natuurlijk licht ....... 25

neerslachtigheid ...... 26

neigingen ........ 45

nieren . . . . . . . . 15,27

o.

onderhoud (eerste) met den lijder ... 40

onderscheid tusschen mensch en dier . . 13

ongelijkmoedig ....... 28

onlust . . . . . . . . 21, 26

ontoerekenbaarheid .... . . 38, 46

ontvangenis ....... 20

onwillekeurige bewegingen .... 24

oordeel ........ 24

oorsprong van den mensch . . . . 11, 13

Sluiten