Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ken woord vooraf.

(Bij den eersten druk.)

Ongeveer anderhalf jaar geleden schreef ik in een anfi-rev. blaadje over liet in dit geschrift verhandelde onderwerp eenige artikelen. Ik werd toen aangezocht, om dit betoog, na de noodige uitbreiding en omwerking, in het licht te geven. — In de hoop dat er voor onze partij, en in tiet belang van ons volk, iets goeds in mocht schuilen, heb ik aan dit verzoek gevolg gegeven.

Als ik dan met bescheidenheid dit geschrift den lezers aanbied, — gevoel ik mij geroepen een paar opmerkingen vooraf te laten gaan.

Vooreerst wijs ik er op, dat, als op het titelblad gesproken wordt van staats-(overheids)bemoeiïng, dit niet bedoelt, aan te duiden, dat staat en overheid dezelfde begrippen zijn; maar alleen om aan te wijzen, dat, wat in H gewone spraakgebruik wordt betiteld als staats-bemoeiïng, door ons wordt beschouwd als een taak der overheid. — Dit zal in dit geschrift nader worden ontvouwd.

Voorts zij opgemerkt, dat de volgorde der partij-groepen conservatisme, anarchisme enz. niet is de gewoonlijk-gebruikte door de anti-revolutionairen. Doch voor dit onderwerp, naar het mij voorkomt, wel de logische. Ook dit wordt straks nader uiteengezet.

Eindelijk, ik ben mij zeer bewust van den ernstigen omvang van dit onderwerp, en bied dit werkje dan ook volstrekt niet

Sluiten