Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

formeel breeder dan het eerste. Bij 't laatste stemt ieder, bij 't eerste het hoofd des gezins; nademaal de hoofden des gezins „de natuurlijke woordvoerders zijn van die kleine cellen of kringen, waardoor een natie een natie is," en het huisgezin de plaats is, waar de levensgedachten worden gekweekt, welke op geestelijk terrein den volksgeest beheerschen.

Voor deze schóone anti-revolutionaire gedachte worde propaganda gemaakt.

En liefst wat meer dan tot dusver geschiedde.

Maar tevens worde niet uit het oog verloren, dat bij den huidigen stand van zaken het gezond politieke leven dreigt vermoord te worden. Uit worde niet te spoedig toegelaten, en geschiede niet, dan tenzij wij vrij kunnen uitgaan.

Den socialen nood te bespotten, is een zonde. Doch ter wille van stolfelijke verlangens een verflauwing der grenzen van het geestelijk stroomgebied te bevorderen, is niet minder een grove dwaling.

Sluiten