Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt, die er het merk van Gods eenheid op drukt. Toen Cats, zegt Bilderdijk zelf, hem tot God, tot Zijn woord, tot den Heiland geleid had, toen bood een nieuw verschiet zich aan zijn uitzicht aan :

'k Zag alles door één gloed bezielen en verwarmen :

Heel 't menschdom was me één tronk, wiens uitgeslagene armen

En ranken weêrzyds zich omkronkelden, elkaar

Tot steun verstrekten en tot schutsel; aar en aar

In plant- en diergestel van loutren zegen vlieten;

En alles door elkaar en in elkaar genieten.

'k Zag Liefde, als 't heiligst vuur, door alles uitgebreid,

't Heelal vervullen met de ondenkbre zaligheid

Die ze uitstort, 'k Zag heur vlam door heel de schepping blikkeren; 'k Zag ze in mijne eigen borst gelijk een vonkjen flikkeren, Dat. aangeblazen door des levens ademtocht,

Heromwoelde in 't hart, en als naar voedsel zocht. 1)

1) Dichtw. XII 68.

J

Sluiten