Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L OI,

qui present des formalités pour les ventos d'ubjets mubiliers, du 22 pluviose an VII (Bulletin des Luis no. 258.)

Art. 1.

A compter ilu jour de la publication de la présente, les meubles, ell'ets, inatrliandises, bois, l'iuits, réeoltes et tous au tres objets inobiliers, 11e pourront ètre vendus publiquement et par enehéres, qu'en présence et par le ministère d'ofliciers publies ayaut qualité pour v proeéder.

4. De menigvuldige verkoope» van te veld staande vruchten, met het doel die van den grond gescheiden te leveren, of wel met het beding dat de kooper die vruchten zoude scheiden en inzamelen, binnen zeker tijdsverloop; evenzoo de verkoop van hakhout dat tijdens de overeenkomst nog op stam staat, van bovenveen, om binnen zekeren tijd af te graven, van klei of andere sjiecie, alsnog uit een stuk land uit te graven, moeten krachtens art. 562 nos. 3 en 4 B. W. beschouwd worden als verkoopen van roerend goed, hoewel gemelde voorwerpen, tijdens het sluiten daarvan op zich zelf onroerend zijn.

Arr. 14 April 1851 VV. RMO, I'. VV. 1636, N. I!. XXXVIII * 51.

Air. 19 Aug. 1851 W. 1257.

Arr. 15 April 1864 VV. 2578, P. W. 4440, R. B. 1S64 blz. 513, N. It. LXXVI § 41.

Arr. 3 Jan. 1867 \V. 2865, P. W. 5081, R. B. 1868 bl. 273, N. R. LXXXV § 5.

Arr. 4 Nov. 1870 W. 3265, P. \V. 5898, N. H. XCV1 § 17.

Arr. 16 Dee. 1887 VV. 5507, P. VV. 7604. v. d. H. /.egel, Reg. enz., VII 134, N. R. CXLI1 S 61, 417, VV. N. A. 962, R. W. v. N. 622 bev. Rb. Roermond 24 Febr. 1887, P. W. 7437, B. VV. v. N. 606.

Arr. 15 Jan. 1892 VV. 6141, N. It. CI.X bl. 82: veen hoewel iu liet alge-

Sluiten