Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verordening op het Gemeente-Museum.

Artikel 1.

Het museum is nlle werkdagen geopend van 10—12 en van 1—3 ure. Woensdag tegen betaling van 1(5 eent per persoon. I)e overige dagen tegen 2.") cent.

Aiïtikei, 2.

Den bezoekers wordt een bewijs van toegang gegeven, dat door hen wordt afgegeven aan dengene dio hen in liet museum rondleidt.

Artikel 3.

Kinderen beneden den leeftijd van acht jaren worden niet toegelaten: kinderen van acht tot vijftien jaren slechts onder behoorlijk geleide.

Artikel 4.

In het museum mogen zich niet meer 'dan twintig bezoekers tegeljjk bevinden.

Artikel 5.

Het is verboden in het museum te rooken.

Artikel 6.

Het is verboden de voorwerpen in het museum aan te raken.

Artikel 7.

Wanneer een bezoeker, na behoorlijk te zijn gewaarschuwd, weigert zich naar de voorschriften dezer verordening of naar door liurgenieester en Wethouders vast te stellen bepalingen van orde te gedragen, zal hij door den ambtenaar kunnen worden verwijderd, zoo uoodig met hulp der politie.

l

Sluiten