Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. ARCHITECTUUR.

A. GEVELVERSIERING (gevelsteenen, goten, georneerde lijsten, consoles, enz.; TORENSPITS.

1. Gevelsteen met opschrift:

IIVISKEJNS. VAX. AR ENT. SASROVTS /.v. DUSSE. VOOR. I)EN. ARMEN DIE. ALTOES. SYLLEN. SYN. T'C'O OMP. TAL. VAN. GOJ)T. ONDER IIOVDT. SYN. GEBODT. DAT. IS. VAN ALLEN. BOECKEN. HET. SLODT HET. IS. AL. NIET. DIE $ WEL HESIET. PEIST. OM. DIE. D<>()T.

DIE. NIEMANT. SPAEIiT os,

RESPÏOE. FINEM O SPER» > MELIVS.

1604. (17e eeuw).

Hoog 0.57 M., breed O.SO M.

N.15. Afkomstig uit het voormalige Sasboutshofje in do Dirklangonstraat. Geschenk van den Heer H. Dissel.

Zie: Van Blcyswijck, Beschrijving der stad Delft, p. 548.

2. Gevelsteen met lossen boven- en benedenrand, voorstellende het voormalig kasteel Vredenburg of Vreeburch te Utrecht in do 17e eeuw, waarboven het jaartal 1609 en in ieder der bovenhoeken een wapen. Op den benedenrand staat: bit is in UHyLhutI) tot lltrccljt. (17e eeuw). 11»;. 0.57 M., br. 0.88 M.

N.B. Afkomstig uit een huis aan de Gasthuislaan.

Geschenk van den Heer K. Huisman.

8. Gevelstoen, voorstellende een klok in gebeeldhouwde steenen lijst. (17e eeuw), lig. 0.08 M., breed 0.55 M.

N.R. Afkomstig uit een huis aan don Vervorsdjjk.

Geschenk van don I loer .1. H. Cottaar.

Sluiten