Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. A.

4. Halfronde gevelsteen, voorstellende een kruier op een wagen een vat rijdende. (17e eeuw). Hg. 0.48 M., br. 0.95 ,\I.

X.ll Afkomstig uit liet voormalige bierkruiershuisje.

5. Gevelsteen, voorstellende twee gevangenen bezig niet houtraspen. (midden der 17e eeuw), lig. 0.63 M., br. 1.13 M.

N.B. Afkomstig uit het voormalige Rasp- of Tuchthuis aan den (leerweg.

(i. Twee beelden van zandsteen, ieder voorstellende een koeienkop. (Midden dor 17c eeuw). Hg. 0.56 M., br. 0.30 M.

N.B. Deze koppen waren oorspronkelijk geplaatst ieder boven een ingang van de Vleeschhal. Rij de verandering van dit gebouw in Koornbeurs (1872) werden zjj weggenomen.

7. Twee beelden van zandsteen, ieder voorstellende een schapenkop. (Midden der 17c eeuw). Hg. 0.27 M., br. 0.17 M.

N.B. Zie de aanteekening bjj het vorige nummer.

8. Ree ld van zandsteen, voorstellende een gesloten helm. (16e eeuw?). Ilg. 0.47 M., br. 0.23 M.

N.B. Vermoedelijk topsieraad van een huis: De Helm.

9. Tegeltableau, bestaande uit 12 tegels, waarop in blauwe verf is geschilderd een rozentak omgeven door een krans van rozenbladeren , waarboven het opschrift:

DE TEGELBAKKERIJ VAN DE ROOS.

N.R. Afkomstig uit de voormalige tegelbakkerij in het Noordeinde, thans het huis wijk 7 nn. 1.

10. Marmeren gedenksteen, waarin in vergulde letters is gebijteld:

*

ANTONIJ vax LEEUWENHOEK MDCLXXV — MDCCCLXXY.

Ilg. 0.40 M., br. 0.63 M.

Geschenk van dc liegmten van het Meisjeshuis.

N.B. Deze gedenksteen werd den 8 September 1875, bij gelegenheid van het 200-jarig jubilé van Van Lceuwenhoek's ontdekking der microscopische wezens, iu den gevel van zjjn in December 1892 gesloopt woonhuis op den N.W. hoek van Oude Delft en Boterbrug, plechtig geplaatst. Hg. 0.40 M., br. 0.63 M.

Sluiten