Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. A, 1}.

20. Verguld ijzeren weerhaan. (Midden der 16e eeuw). Hg. 0.81 M., br. 0.98 M.

21. Verguld ijzeren appel. (I)u eene helft ontbreekt). (Midden der 16e eeuw). Middellijn 0.55 M.

N.B. De andere helft was destijds in liet bezit van wijlen II. M. Koningin Sophie.

22. Verkoolde spits. Lang 0.92 M.

N.B. Laatstgenoemde drie voorwerpen zijn afkomstig van den NieuweKerkstorcn na den brand op 29 September 1872.

23. Gevelsteen, voorstellende de attributen van het hoefsmidsbedrjjf, waaronder het jaartal 1559, benevens het opschrift: öit . 16 . inbc öriótal. Hg. 0.38 M., br. 0.39 M.

N.B. Afkomstig van een huis aan de Lange Geer, nabij het Achterom.

B. DEUREN, DEURKALVEN, STOEPHEKKEN.

1. Eikenhouten deur zonder paneel en, aan de eene zijde beschilderd niet het beeld der Hoop, aan de andere zijde niet dat der Liefde. (18e eeuw), lig. 1.55 M., br. 0.84 M.

N.B. Afkomstig uit het in 1896 gesloopte huis aan het Koningsplein , wijk 7 no. 2.

2. Eiken bouten deur kalf, voorstellende (voor zooveel zichtbaar is) ter linkerzijde waarschijnlijk St. Lucas en ter rechterzijde een persoon in de kleeding van de le helft der 16e eeuw. In bet midden een wapenschild. Op een lint tusschcn beide beelden staat: UOH i'iJCUt nut «saui suilt mcbico acb qui male Ijaöcut. (Begin 16e eeuw). Hg. 0.17 M., lg. 1.15 M.

N.B. Vermoedelijk afkomstig uit een liefdadig gesticht.

Geschenk van den Heer L. A. Van Bcrckel.

3. IJzeren stoephek, voorstellende, in smeedwerk, bet planetenstelsel. (Begin 18e eeuw). Hg. 1.47 M., br. 1 M

N.B. Afkomstig van het in 1892 gesloopte woonhuis van Antony van Leeuwenhoek, op den N.-W. hoek van Oude Delft en Boterbrug.

Geschenk van de lle,genten van het Meisjeshuis.

Sluiten