Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. KERKMEUBELEN.

1. Fragment van eene der vijf klokken uit den Nienwe-Kerkstoren. N.B. In de Stads-rekening van 1808 komt voor: „Van den H>' .1.

O. Jonhanneau l.arret/ni're, kooiman wonende te Botterdam, ter zake van deze. stad gekogte vijf stuks metale klokken , legen f'>2,— de 100 iï, volgens koopcontract in dato O Jttly 1808 en waarvan hut gewigt van dien [na aftrek van 40 ÏÏ ijzerwerk) op Stads Wuatj heeft bedragen 22731 ponden een somma van f 11820-2-8."

2. Twee looden orgelpijpen, lang 0.2!t cM. en 0.22 cM., dik + 0.03 M. en 0.015 M.

Afkomstig van het in 1850 gesloopte orgel der Oude Kerk. N.B. Geschenk van den Heer ./. N. Verschoor.

3. Twee zwart ebbenhouten 1 jjsten, ieder lang 0.81 M., dik 4; 0*^8 M.; gehecht op een eikenhouten ldstje.

Afkomstig van het in 1838 gesloopte koorhek in de Nieuwe Kerk. N.B. Geschenk als voren.

Sluiten