Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIr. B, C, D.

het Catarincn Convent,- vrij sondcr ern'xje ancosten van <h opdrachte XL pvniiini/h, mitsgaders noch twee hondert guldens di s zul liij van dar Vucht gehouden zijn gel ij e li hij belooft mits de.se, hoven de voorsz. tapijten ten behoeven als voren te. nineel'rn een en veerticli la pij te stoelen, enz.

2. Drie met groen laken bekleede stoelen. Op den rug is geborduurd het wapen van Delft. (Begin 19e eeuw), lig. 1.15 M., br. 0.55 M.

N.B. Afkomstig uit de Raadzaal.

3. Geborduurd stoelkleedje, waarop zijn gewerkt de wapens van Hoffer en van Steengracht. (17e eeuw). Lg. 0.38 M., br. 0.36 M.

Legaat van den Heer H. J. van Bloninicsteiii.

4. Stukje bekleedsel van en vlokje haar uit den stoel, naar gezegd wordt, door J. van Oldenbarneveld in de gevangenis gebruikt.

C. MESSEN, GLASWERK.

1. Mesje met geelkoperen hecht, voorstellende een jager met zjjn geweer in de hand; achter hem zjjn hond. (Ie helft der 17e eeuw). Lang 0.18 M.

2. Lichtgroene kristallen beker met deksel, waarin in sierlijke krulletters is gegraveerd: Sa lus l'atriae; aan de andere zijde liet wapen van Holland. (18e eeuw). Hg. 0.275 M., br. 0.10 M.

3. Kristallen beker, waarin is gegraveerd het Delftsche wapen. (18e eeuw •'). Hg. 0.17 M., br. O.OU M.

4. Kristallen beker, waarin aan eene zijde gegraveerd is het wapen van Holland. (18e eeuw?). Hg. 0.20 M., br. 0.09 M. (2 ex.)

D. ROOKPIJPJES, KOMFOREN.

1. Klein aarden rookpijpje met versierden kop en gedeelten van den steel. (16e eeuw). Nog lang 0.12 51.

Opgegraven in de nabijheid van de brouwerij de aan de

Voorstraat.

N.B. Geschenk van den Heer A. G. A' van Heijenoort.

2. Klein aarden rookpijpje, zonder eenige versiering. (16e eeuw). Nog lang 0.12 M.

Sluiten