Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. D, E, F.

3. Geelkoperen vuurkoinfoor niet hengsel. (18e eeuw). Ilg. <t.lil M., br. 0.12 M. Afkomstig uit de voorintilige veerschuit. N.B. Geschenk van den lieer ./. N. Verschoor.

E. KANNEN, POTTEN, SCHOTELS.

1. Fragmenten van een bruin steonen bierkan, waarop zjjn voorgesteld de busten van Philips den Schoone, Karei V en l'hilips li. (16e eeuw). Nog hoog 0.10 M., wijd 0.06 M.

Kan van verglaasd aardewerk. Zie IV. A. no. 4.

2. Itomeinsche pot, van lichtbruine aarde, onverglaasd, met naar onderen smal toeloopenden buik, zonder pooten, ooren of' handvatsels. Om de opening een eenvoudige rand en over de geheele oppervlakte gegroefd, lig. 0.26 M., wijd 0.23 M.

In Augustus 1866 bjj het station opgegraven.

N.B. Geschenk van den Heer Botte, ma.

Schotel van verglaasd aardewerk. Zie IV. A. no. 3.

Zoutvat op hoog en voet. Zie IV. A. no. 5.

F. ALLERLEI ANDER HUISRAAD.

1. IJzeren kogelslot met sleutelgat. Middellijn 0.045 M.

Gevonden bij het sloopen van de Haagpoort.

N.B. Geschenk van den Heer ./. den Uraan her.

2. Geelkoperen briefweger. Lang + 0.16 M.

N.B. Geschenk van den Heer ./. A Verschoor.

3. Zeshoekig kwispedoor van verglaasd aardewerk, beschilderd met landschapjes; langs den bovenrand zjjn afgebeeld ronkende mannen bij een tafel. Met het merk aan de onderzijde: .1. V. 1'. & (.!. van Putten) 1848. lig. 0.0!) M., br. 0.11 51.

G. VOORWERPEN TER VERSIERING VAN HET HUIS.

1. Vergulde vierkante lijst, met zinnebeeldige figuren waarin gevat is de „Caerte figuratief!"'. Elke zijde lang + 1.45 M.

N.B. Deze lijst, waarvan de linkerzijde welke ontbrak, in 1897

Sluiten