Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. A.

van 17117 tot + 17!l4; torwjjl do drie overige platen uitsluitend Minnen en merken /onder jaartal bevatten.

No. 1 Nu;. 0.25 M., lir. 0,0».*) M.

„ „ 0.2.S „ „ 0.09

« ;t „ 0.5S „ „ o.ojsr»

» „ <>.47 „ „ 0.0!)

V "> * 0.41 „ „ 0.085

r C „ 0.1 !>.-> , „ o.ir,

* 7 „ 0.41 „ „ 0.2:1

» <s „ 0.15 „ „ 0.115

* !» * 0.30 „ „ 0.0»

* 10 „ 0.30 „ „ 0.10

7. Koperen plant, waarin verschillende merken zijn geslagen van brouwers. (17e eeuw). Hg. 0.2:( M., br. 0.24 M.

8. IJzeren giet tang, voor looden penningen van liet St. Elovsgilde. (Begin der 17e eeuw). Lang 0.245 M.

!». Looden penning van bet St. Eloysgilde, waarop aan eene zijde eeu gekroonde hamer en kan, aan de andere zijde een aambeeld met randschrift: S: ELOYSGILDEN. 1(123. (3 ex). Middellijn 0.0.1 M.

10. Beschilderd steen en beeldje, op langwerpig voetstuk, voorstellende St. Crispinus, don patroon dor leerlooiers en schoenmakers. Op het voetstuk staat in vergulde lettors St. KlïISI'YN. (17e eeuwY) Hoogte van het geheel 0.45 M.

N.B. Geschenk van den Heer C. Pfeiffer.

, Geelkoperen penning van het St. Crispjjnsgildo. Yz. St. Chrispijn. Tz. de attributen van hot gilde mot randschrift: SINTF. CRISPYN. A°. 1Q24. (3 ex.).

12. Geelkoperen penning van de St. Crispjjnsbus. Yz. St. Crispinus te paard. Tz. een kist mot kroon 011 randschrift: SINTE CRISIS YNS BOSSE. 1G63. (3 ex.).

13. Ovaal zilveren zegel stem pol van het Collegium MedieoPharmaceuticum te Delft, voorstellende Aesculapius met staf en beker, een haan aan zijne voeten met randschrift: 2TEIA. S COLLEGJI MED1CO. PHARMACEUTÏCI. DELPHENSIS. (18e eeuw). Hg. O.Oti M br. 0.05 M. Met afdruk in lak.

14. Geelkoperen penning van de linneweversbus. Yz. eeno mansfiguur met randschrift: STLRLIXDEWEEYERSIM )SlSR. Tz. eeno zinnebeeldige figuur met randschrift: ARY LEYT1NS 1712 Middellijn 0.045 M. ' •'

Sluiten