Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. E.

E. WAPENEN, VAANDELS, VLAGGEN, ENZ.

1. Sta Ion degen (('poe Wallonne), zeer verweerd (le helft der 1 Se eeuw). lig. 0.06 M.

N.B Soortgelijke degens werden door de officieren in dit tijdvak gedragen. Opgedolven uit de Seliie in 187S.

2. Twee statie-degens, zeer verweerd, (le helft der 18e eeuw). Ieder Ig. 0.00 M. en 0.80 Ar.

N.B. Opgedolven uit de Seliie in 1S78.

:j. Statie-degen. Lg. 1 Af.

■1. Statie-degen. l-g. 0.06 M.

5. Kleine statie-degen met afgebroken lemmet. Nog lang 0.40 M.

6. IJzeren ponjaard niet koperen gevest, zeer verweerd. eeuw.) hg. 0,1.-) M.

7. Dolk met bewerkt koperen gevest, het lemmet zeer vergaan. (? eeuw), lig. 0.38 Al.

X.H. Opgedolven uit de Seliie in IS7S.

S. Stalen degen met verguld gevest in zwartlederen schede. <>p de stootplaat is gegraveerd C. I). A. S. CITADEL AN'I WERPEN 26 en 27 Oct. 1830. Lg. 0.02 Al.

N.B. Deze degen behoorde aan den kapitein der artillerie ('. D. A. Schutter, gesneuveld op de Citadel van Antwerpen den 10 December 1882.

0. Al e talen kruis en citadel-medaille gedragen door den kapitein der artillerie C. I). A. Schutter.

10. Korte sabel met koperen gevest en zwart lederen schede. Lg. 0 70 M.

N.B. Deze sabel werd gedragen door (hiillaume Klaar, vrijwilliger bij liet 2e bat. jagers, gedurende de krijgsverrichtingen van 1830/31. Geschenk van den Heer H. J. Klaar.

11. IJzeren kanonskogel. Middellijn 0.17 Al.

12. Zes steenen kanonskogels, van verschillende grootte, (irootste 0.13 AL, kleinste 0.07 AL middellijn.

N.B. Gevonden bij de afgraving van de Westvest.

13. Nationale vlag, met in de witte baan geschilderd de Nederlandsclie Maagd in biddende houding, een boek voor zich en een leeuw

Sluiten